GIỚI THIỆU KỸ NĂNG WRITING

Writing là phần thi cuối cùng trong bài thi TOEFL. Phần này đánh giá năng lực sử dụng ngôn từ để giao tiếp trong môi trường học thuật. Phần thi writing gồm 2 câu hỏi:

Integrated Writing 

Để chuẩn bị trả lời câu hỏi đầu tiên của phần thi Writing, bạn sẽ đọc một đoạn văn về một chủ đề học thuật. Bạn sẽ có 3 phút để đọc đoạn văn. Bạn có thể ghi chú về đoạn văn bản khi đọc. Đoạn văn bản này sau đó sẽ biến mất và bạn sẽ lắng nghe một bài thuyết trình về cùng chủ đề. Trong khi bạn lắng nghe, bạn cũng có thể ghi chú.

Tiếp theo, bạn sẽ phải trả lời 1 câu hỏi có liên quan đến bài thuyết trình mà bạn nghe và đoạn văn bản xuất hiện trước đó. Cố gắng trả lời câu hỏi dựa hoàn toàn vào thông tin trong bài. Câu hỏi KHÔNG yêu cầu bạn  trình bày quan điểm cá nhân. Bạn có thể sử dụng ghi chép của mình để trả lời câu hỏi trong vòng 20 phút.

Lưu ý rằng, câu trả lời nên nằm trong khoảng 150 - 225 từ. Bạn cần bộc lộ khả năng viết khá và cung cấp thông tin toàn diện và chính xác.

Independent Writing 

Với bài viết thứ 2, bạn sẽ phải viết một bài văn trả lời 1 câu hỏi nhằm đề cập, giải thích và bổ sung cho quan điểm của bạn về một vấn đề nào đó. Bạn có 30 phút để lập dàn ý, viết bài và xem lại bài của mình.

Lưu ý, một bài viết tốt sẽ bao gồm tối thiểu 300 từ. Bạn cần bộc lộ khả năng viết tốt. Điều đó bao gồm khả năng phát triển, sắp xếp ý, chất lượng và mức độ chính xác của ngôn từ mà bạn sử dụng để trình bày quan điểm của mình.

Để hỗ trợ các thí sinh ôn tập phần thi Writing TOEFL, English Plaza đã biên soạn 13 kỹ năng thuộc 2 dạng câu hỏi trong phần thi này.Đó là:

Integrated Task:   

SKILL 1:    Note the main points as you read    

SKILL 2:    Note the main points as you listen    

SKILL 3:    Plan before you write  

SKILL 4:    Write a topic statement   

SKILL 5:    Write unified supporting paragraphs   

SKILL 6:    Review sentence structure    

SKILL 7:    Review grammar    

Independent Task:    

SKILL 8:    Plan before you write    

SKILL 9:    Write the introduction  

SKILL 10:    Write unified supporting paragraphs    

SKILL 11:    Connect the supporting paragraphs   

SKILL 12:    Write the conclusion   

SKILL 13:    Review grammar    

Các thí sinh nên học các kỹ năng này trước sau đó thực hiện các bài kiểm tra để kiểm tra và đánh giá khả năng viết của mình.

Chúc các thí sinh học tập hiệu quả!