GIỚI THIỆU VỀ KỸ NĂNG WRITING

Trong đề thi IELTS, bài thi viết  học thuật kéo dài 60 phút được chia thành Task 1 và Task 2.

Ở Task 1, thí sinh phải mô tả các thông tin được diễn tả trong đề bài. Đó có thể là graph/table/chart/diagram. Bạn có thể được yêu cầu mô tả và giải thích số liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, hoặc mô tả sự việc, hiện tượng. Bạn cần viết 150 từ trong khoảng 20 phút.

Ở Task 2, thí sinh viết một bài luận để trả lời về một quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề. Bạn cần viết khoảng 250 từ trong vòng 40 phút.

Dựa vào cấu trúc của đề thi viết IELTS, English plaza đã biên soạn nội dung writing IELTS theo từng dạng bài tập điển hình nhằm củng cố kỹ năng viết bài đó là:

 

Task 1:

 • Analyzing data 
 • Describing trends 
 • Describing facts and figures 
 • Descibing process 

 

Task 2:

 • Analyzing questions
 • Generating ideas
 • Writing introduction
 • Writing conclusion
 • Modifying statement
 • Avoiding repetition
 • Proofreading

 

Bạn nên bắt đầu luyện tập các dạng bài điển hình trước sau đó tiếp tục làm các bài test tổng hợp sau để đánh giá kỹ năng viết của mình.

Chúc các bạn học tập hiệu quả!