GIỚI THIỆU CHUNG MỤC TỪ VỰNG

Khi tham gia kỳ thi TOEIC, thí sinh sẽ phải chuẩn bị cho mình một hành trang cả về kiến thức và kỹ năng làm bài. Để học từ mới, dĩ nhiên, bạn phải học dần dần. Bạn nên rèn thói quen đọc các văn bản bằng tiếng Anh nhiều nhất có thể.

Nhằm giúp các thí sinh củng cố vốn từ vựng, English Plaza đã biên soạn 25 bài học thuộc 5 chủ đề dưới đây:

Unit 1- Unit 5: General Business
1. Contracts

2. Marketing

3. Warranties

4. Business Planning

5. Conferences

Unit 6 - Unit 10: Office Issues
6. Computers

7. OfficeTechnology

8. OfficeProcedures

9. Electronics

10. Correspondence

Unit 11- Unit 15:  Personnel
11. Job Advertising and Recruit

12. Applying and Interviewing

13. Hiring and Training

14. Salaries and Benefits

15. Promotions, Pensions, and Awards

Unit 16- Unit 20: Restaurants and Events
16. Selecting a Restaurants

17. Eating out

18. Ordering lunch

19. Cooking as a career

20. Events

 

Với lượng bài học như trên, thí sinh có thể bắt đầu từ bất kì bài học nào. Tuy nhiên, English Plaza khuyên các bạn nên học tất cả các bài nếu muốn chuẩn bị một vốn từ khá và chuyên sâu cho kỳ thi. Hãy bắt đầu từ những bài học mà bạn cảm thấy hứng thú trước.

Bạn sẽ thấy có một vài từ mới trong bài là hoàn toàn mới và một vài từ quen thuộc nhưng có thể việc sử dụng từ của bạn chưa chính xác. Hoặc thậm chí nếu bạn cho rằng mình biết một từ,bạn có thể mắc lỗi diễn đạt  ví dụ như sử dụng không đúng giới từ hoặc động từ

Hãy bắt đầu xây dựng vốn từ vựng một cách tự nhiên thông qua việc thực hiện 5 điều sau:

1. Phân tích vai trò của từ trong câu

2. Xác định loại từ

3. Nhận biết được nhóm từ

4. Tự tạo cho mình một cuốn từ điển cá nhân

5. Ghi chép khối lượng đọc hàng ngày

Chúc các thí sinh học tập hiệu quả!