Khởi Động Chương Trình "Chọn TOEIC- Nắm Bắt Cơ Hội để thành công”

Khởi Động Chương Trình "Chọn TOEIC- Nắm Bắt Cơ Hội để thành công”

Những câu hỏi tiếng anh để bắt đầu một cuộc đối thoại: Đối với những bạn thường ngại ngùng và khó khăn khi bắt đầu giao tiếp bằng tiếng anh, không biết bắt đầu như thế nào để gợi mở ra những câu hỏi trong lúc giao tiếp thì đây là những câu hỏi...