GIỚI THIỆU KỸ NĂNG SPEAKING

Speaking là phần thi thứ 3 trong bài thi TOEFL. Trong phần thi này, bạn  cần thể hiện kỹ năng nói về các chủ đề khác nhau. Phần thi gồm 6 câu hỏi bao gồm:

2 câu hỏi về các chủ đề quen thuộc: Ở dạng câu hỏi này, bạn cần trình bày quan điểm một cách rõ ràng và chặt chẽ.

2 câu hỏi thông tin: Bạn sẽ được đọc một đoạn văn bản ngắn. Tiếp đó nghe một bài nói chuyện về cùng chủ đề đó. Sau khi đọc và nghe, bạn cần trả lời câu hỏi về những thông tin mà bạn đọc và nghe được. Hãy nhớ liên kết những thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi một cách toàn diện nhất.

2 câu hỏi nghe hiểu: Đầu tiên bạn sẽ được nghe một bài hội thoại hoặc một đoạn thuyết trình. Sau đó, bạn cần trả lời một câu hỏi kiểm tra khả năng nghe hiểu của mình. Hãy nhớ ghi chép trong khi nghe để có thể hỗ trợ được phần trả lời của mình

Để hỗ trợ các thí sinh chuẩn bị tốt cho phần thi Speaking, English Plaza đã biên soạn các dạng bài tập điển hình theo các kỹ năng (skills)

Independent Tasks

SKILL 1: Plan  and make the free-choice response

SKILL 2: Plan and make the paired-choice response

Intergrated Tasks (Reading and Listening)

SKILL 3: Note the main points as you read and listen

SKILL 4: Plan and make your response

Intergrated Tasks (Listening)

SKILL 5: Note  the main points as you listen

SKILL 6: Plan and make your response

Sau khi đã thực hiện ôn tập các dạng bài tập điển hình. Các thí sinh hãy bắt đầu làm các bài test để kiểm tra kỹ năng và kiến thức của mình.

Chúc các thí sinh ôn tập hiệu quả!