GIỚI THIỆU VỀ KỸ NĂNG SPEAKING

Như đã giới thiệu trong phần tổng quan về kỳ thi IELTSspeaking là kỹ năng cuối cùng giúp kiểm tra khả năng phản xạ và trình bày bằng tiếng Anh. Nội dung cụ thể của bài kiểm tra kỹ năng speaking như sau:

Thời gian

11-14 phút

Tiêu chuẩn đánh giá

  •  Sử dụng từ vựng thành thạo, mạch lạc và linh hoạt. 
  • Ngữ pháp chính xác.
  • Phát âm chuẩn.

Kiểm tra từng phần

 Có 3 phần với một người giám định. (Các bài kiểm tra nói được ghi lại)        

 

 

 

Phần 1 (4 - 5 phút)

 Giới thiệu và phỏng vấn

  •  Giám khảo tự giới thiệu về bản thân và yêu  cầu các thí sinh giới thiệu về mình.
  •  Giám khảo hỏi những câu hỏi chung về các  chủ đề quen thuộc (ví dụ như nhà, gia đình,  công việc, nghiên cứu và sở thích)

 

 

 

Phần 2( 3 - 4 phút )

 Mở rộng về bản thân

  •  Giám khảo cho các thí sinh một thẻ đề tài  và họ có 1 phút để chuẩn bị trả  lời.
  •  Các thí sinh nói trong 1-2 phút về chủ đề  này.

 

             

 

 Phần 3 ( 4 - 5 phút )

 Thảo luận hai chiều

 Giám khảo hỏi thêm những câu hỏi mà có  liên quan đến chủ đề Phần 2. Những câu hỏi  này dành cho ứng viên một cơ hội để thảo  luận về nhiều vấn đề trừu tượng và ý tưởng

 

Để giúp các thi sinh làm quen với các dạng bài tập này, English Plaza đã biên soạn lại những dạng bài tập thường gặp cũng như phân tích kỹ năng làm bài nhằm giúp các thí sinh đạt được điểm tối đa. Để rèn luyện kỹ năng speaking, thí sinh bắt đầu từ những phần chuyên biệt như:

+   INTONATION  

+   PRONUNCIATION 

+  EXPRESSION 

+  WORD USE 

Sau khi đã thực hành và nắm được thủ thuật làm từng dạng bài tập, thí sinh bắt đầu thực hành làm bài test chuyên biệt dành cho kỹ năng speaking bao gồm tổng hợp các dạng bài tập đã đề cập ở trên.

Chúc các thí sinh học tập hiệu quả!