GIỚI THIỆU VỀ KỸ NĂNG READING

Như đã giới thiệu trong phần tổng quan về kỳ thi TOEFLreading là kỹ năng thứ nhất giúp kiểm tra khả năng đọc hiểu và phân tích thông tin của thí sinh qua những dạng bài tập chuyên biệt. Để giúp các thi sinh làm quen với các dạng bài tập này, English Plaza đã biên soạn lại những dạng bài tập thường gặp cũng như phân tích kỹ năng làm bài nhằm giúp các thí sinh đạt được điểm tối đa. Để rèn luyện kỹ năng reading, thí sinh bắt đầu từ những dạng bài tập thường gặp liên quan đến:

+  Vocabulary and rererence

+  Sentences

+  Details

+  Inferences

Sau khi đã thực hành và nắm được thủ thuật làm từng dạng bài tập, thí sinh bắt đầu thực hành làm bài test chuyên biệt dành cho kỹ năng reading bao gồm tổng hợp các dạng bài tập đã đề cập ở trên.

Chúc các thí sinh học tập hiệu quả!