GIỚI THIỆU VỀ KỸ NĂNG READING

Trong phần này, thí sinh sẽ được đọc những đoạn văn khác nhau và trả lời một số loại câu hỏi đọc hiểu. Phần Đọc hiểu kéo dài 75 phút với 3 hợp phần có hướng dẫn cụ thể. Thí sinh nên cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt trong thời gian cho phép

 Thí sinh không ghi nhận phương án trả lời vào cuốn đề thi mà tô vào các chữ cái tương ứng với câu trả lời trong bản Answer Sheet.

 Hoàn thành câu (Incomplete sentences)

 Hướng dẫn: Mỗi câu sẽ bị khuyết một từ hay một cụm từ và có 4 phương án lựa chọn. Thí sinh chọn một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet.

 Sai lầm của đa số các thí sinh là dành quá nhiều thời gian cho phần này. Với mỗi đáp án nghi ngờ họ suy nghĩ rất lâu để tìm “phương án tối ưu”. Đây không phải là một chiến lược thi hiệu quả. Hãy dành thời gian đều như nhau khoảng 45s cho mỗi câu. Câu nào khó hãy chọn đáp án khả thi nhất rồi chuyển sang làm câu khác.

Hoàn thành đoạn văn (Incomplete text)

 Hướng dẫn: Trong đoạn văn sẽ có một số câu bị khuyết một từ  hoặc một cụm từ. Thí sinh cần lựa chọn đúng từ hoặc cụm từ thiếu đó để hoàn thành đoạn văn. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn, thí sinh sẽ chọn một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet.

 Đọc hiểu (Reading comprehension)

 Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ được đọc những đoạn tạp chí, bài báo, thư và các tít quảng cáo. Mỗi đoạn sẽ có một số câu hỏi. Thí sinh cần chọn một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet.

 Phần này nội dung rất dài nên gần như bạn không có đủ thời gian để đọc hết. Hãy đọc trước câu hỏi và lần tìm thật nhanh vào bài viết để tìm thông tin. Một số bạn sẽ hỏi là làm sao để tìm nhanh, câu trả lời là luyện tập nhiều để nâng cao kỹ năng. Bài thi TOEIC rất coi trọng từ vựng, cố gắng trau dồi vốn từ vựng sao cho trong mỗi bài đọc hiểu chỉ có khoảng 2-3 từ mới là ổn.

Dựa vào cấu trúc của đề reading TOEIC, English plaza đã biên soạn nội dung giúp các thí sinh luyện tập theo dạng bài cụ thể. Với mỗi dạng bài, thí sinh được hướng dẫn cách làm bài, ví dụ minh họa và bài tập thực hành. Sau khi đã luyện dạng bài cụ thể, thí sinh bắt tay vào làm các đề Practice test chung cho kỹ năng reading.

Chúc các thí sinh học tập hiệu quả!