GIỚI THIỆU VỀ KỸ  NĂNG LISTENING

Kỹ năng nghe là phần thi thứ hai trong bài thi TOEFL iBT. Phần này bao gồm 3- 6 đoạn hội thoại hoặc thuyết giảng. Bạn có thể ghi chép trong khi nghe và sử dụng ghi chép của mình để trả lời câu hỏi.

Các bài nghe đều mang tính học thuật gồm những bài hội thoại kéo dài từ 2 đến 3 phút diễn ra ngoài phạm vi lớp học và những bài diễn thuyết dài 4-5 phút diễn ra trong lớp học. Mỗi bài nghe gồm 6 câu hỏi.

Các câu hỏi thường xoay quanh ý chính hoặc chi tiết trong bài. Để giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe cũng như điểm số của phần thi này, English Plaza đã biên soạn theo từng dạng bài tập điển hình. Đó là:

- Basic comprehension: Understand the gist and details

- Pragmatic Understanding: Understand the function and the speaker's stance

- Connecting information: Understand the organization and relationships

Bạn nên bắt đầu luyện tập các dạng bài điển hình trước sau đó tiếp tục làm các bài test tổng hợp sau để đánh giá kỹ năng nghe của mình.

Chúc các thí sinh học tập hiệu quả!