GIỚI THIỆU CHUNG VỀ IELTS

IELTS LÀ GÌ?

 IELTS là từ viết tắt của International English Language Testing System, có nghĩa là hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế. Đây là một kỳ thi Tiếng Anh nhằm đánh giá một cách toàn diện trình độ và kỹ năng tiếng Anh của thí sinh hướng đến việc theo học tại một cơ sở đào tạo ở một nước nói tiếng Anh.

IELTS CÓ MẤY LOẠI? 

1. IELTS học thuật (Academic)

Dành cho mục đích du học: Hình thức này đánh giá xem thí sinh đã sẵn sàng cho việc học tập hoặc nghiên cứu bằng tiếng Anh ở bậc đại học hay sau đại học hay chưa. Dựa trên kết quả của các phần thi này mà thí sinh có thể được tiếp nhận vào đại học hoặc trên đại học.

2. IELTS tổng quát (General Training)

Dành cho mục đích định cư hay đi làm: Hình thức này nhấn mạnh các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong đời sống xã hội và học tập rộng lớn và phù hợp với các thí sinh chuẩn bị sang các nước nói tiếng Anh để hoàn thành bậc học Trung học, học nghề hoặc tham dự các khóa đào tạo không thuộc bậc đại học, hoặc vì mục đích định cư

CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐỀ THI IELTS?

IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Tất cả các thí sinh sẽ thi giống nhau ở 2 kỹ năng Nghe và Nói. Tuy nhiên, thí sinh thi hình thức học thuật (Academic) và thí sinh thi loại hình tổng quát (General Training) sẽ thi khác nhau ở phần thi Đọc và Viết.

1. Bài thi nghe (30 phút): Thí sinh được nghe 4 đoạn băng khác nhau, với mức độ khó dần, những đoạn băng hội thoại hoặc độc thoại này được thể hiện bằng Anh ngữ với ngữ điệu, phát âm từ các vùng, miền khác nhau. Băng chỉ được phát một lần. Thí sinh được ghi câu trả lời lên phần câu hỏi (Listening Question Booklet) đươc phát. Sau 30’ nghe băng, thí sinh có 10’ để chuyển phần nghe được vào tờ đáp án (Answer Sheet).

2. Bài thi đọc ( 60 phút)

a. IELTS học Thuật

- Bài thi thông thường bao gồm 3 đoạn văn và phần trả lời câu hỏi

- Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tập san và những đề tài này không mang tính chất chuyên môn.

b. IELTS tổng quát

- Các đề tài trong bài thi đọc thông thường liên quan đến các tình huống hàng ngày ở các nước nói tiếng Anh.

- Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, mẫu quảng cáo, các hướng dẫn sử dụng mục đích để đánh giá khả năng hiểu và xử lý thông tin của từng thí sinh.

- Các đề tài trong bài thi thông thường bao gồm đoạn văn mô tả hơn là những bài luận văn.

3. Bài thi viết ( 60 phút)

a.  IELTS học thuật

- Task 1, thí sinh thường được yêu cầu viết bài báo cáo khoảng 150 từ để mô tả và giải thích các số liệu, dữ liệu trên các biểu đồ.

Task 2, thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra những chính kiến tranh luận hay nhận định về 1 ý kiến hoặc vấn đề. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.

b. IELTS tổng quát

- Task 1: Thí sinh thường được yêu cầu viết bức thư khoảng 150 từ với mục đích là hỏi thông tin hay giải thích về 1 tình huống trong cuộc sống.

- Task 2: Thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra quan điểm của 1 sự việc hay vấn đề. Thí sinh cần phải đưa ra chính kiến của mình hoặc trích dẫn ý kiến. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.

4. Bài thi nói ( 11-14 phút)

Bài thi nói được giám thị tiến hành phỏng vấn trực tiếp (1-1). Thí sinh sẽ được đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh qua việc trả lời các câu hỏi ngắn mà giám thị đưa ra, nói một chủ đề (topic) theo yêu cầu và tham gia tranh luận một vấn đề với giám thị.

Xem thêm

Giới thiệu có audio