GIỚI THIỆU VỀ  GRAMMAR TOEIC

Chào mừng các bạn đến với "Hệ thống ngữ pháp" chuẩn của ôn thi TOEIC trong loạt hệ thống kiến thực trọng tâm học ôn TOEIC hiệu quả. Đúng như tên gọi, mục này nhằm giúp người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có hệ thống các chuyên đề ngữ pháp chính cần có để hoàn thành tốt bài thi TOEIC mới với 2 phần chính là Nghe và Đọc. Khởi động vững chắc với việc làm quen, phân biệt và chia 12 thì cơ bản trong tiếng Anh nhanh chóng, chính xác. Tiếp đó, chúng ta sẽ tự tin cùng học về đặc tính của các từ loại, câu, mệnh đề. Đặc biệt, người học sẽ hoàn tất khung ngữ pháp một cách chắc chắn khi được gợi nhắc về các trường hợp ngoại lệ dễ gặp trong bài thi liên quan tới ngữ pháp. Cụ thể, hệ thống ngữ pháp gồm 21 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm có lý thuyết trọng tâm dễ hiểu và  3 bài tập ôn luyện hiệu quả từ dễ tới khó

UNIT 1: PRESENT TENSES

UNIT 2: PAST TENSES

UNIT 3: FUTURE TENSES

UNIT 4: GERUND & TO-INFINITIVE

UNIT 5: TO-INFINITIVES/BARE INFINITIVES/GERUNDS

UNIT 6: MODAL VERBS

UNIT 7: NOUNS

UNIT 8: ARTICLES

UNIT 9: PRONOUNS

UNIT 10: QUESTIONS

UNIT 11: ADJECTIVES & ADVERBS

UNIT 12: COMPARISONS

UNIT 13: PREPOSITIONS

UNIT 14: PASSIVE VOICE

UNIT 15: SUBJECT-VERB AGREEMENT

UNIT 16: CONDITIONAL SENTENCES

UNIT 17: RELATIVE CLAUSES

UNIT 18: NOUN CLAUSES

UNIT 19: ADVERBIAL CLAUSES

UNIT 20: V-ED & V-ING

UNIT 21: SUBJUNCTIVE