GIỚI THIỆU VỀ  GRAMMAR TOEFL

Chào mừng các bạn đến với "Hệ thống ngữ pháp" chuẩn của ôn thi TOEFL trong loạt hệ thống kiến thức trọng tâm học ôn TOEFL hiệu quả. Đúng như tên gọi, mục này nhằm giúp người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có hệ thống các chuyên đề ngữ pháp chính cần có để hoàn thành tốt bài thi TOEFL iBT. Khởi động vững chắc với việc làm quen, phân biệt và chia 12 thì cơ bản trong tiếng Anh nhanh chóng, chính xác. Tiếp đó, chúng ta sẽ tự tin cùng học về đặc tính của các từ loại, câu, mệnh đề. Đặc biệt, người học sẽ hoàn tất khung ngữ pháp một cách chắc chắn khi được gợi nhắc về các trường hợp ngoại lệ dễ gặp trong bài thi liên quan tới ngữ pháp. Cụ thể, hệ thống ngữ pháp gồm 15 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm có lý thuyết trọng tâm dễ hiểu và bài tập ôn luyện hiệu quả từ dễ tới khó

UNIT 1: ARTICLES

UNIT 2: ANOTHER/OTHER

UNIT 3: LITTLE/A LITTLE/FEW/A FEW

UNIT 4: POSSESSIVE CASE

UNIT 5: THE PRESENT TENSES

UNIT 6: THE PAST TENSES

UNIT 7: PERFECT TENSES

UNIT 8: FUTURE TENSES

UNIT 9: THE PASSIVE VOICE

UNIT 10: MISCELLANEOUS

UNIT 11: CONDITIONALS

UNIT 12: MODAL AUXILIARIES

UNIT 13: GERUNDS AND INFINITIVES

UNIT 14: REPORTED SPEECH

UNIT 15: SENTENCE STRUCTURES

Chúc các thí sinh học tập hiệu quả!